Durelis Populair P+D, hr. 22MM

Rozmer: 2476x810 mm

Hrúbka: 22 mm

Plocha: 2,00 m2

€27

Durélis Populair® je stavebná konštrukčná doska pozostávajúca z mikro dyhy kombinovanej s drevenými trieskami, ktoré sú uložené do všetkých smerov v troch vrstvách. Je navrhnutá na nosné účely. Technológia výroby zaručuje výborné pevnostné vlastnosti a to tak, ako v pozdĺžnej osi tak aj v priečnej. Doska je vhodná aj pre externé aplikácie vystavené veľkej vlhkosti, ktorá sa na staveniskách často vyskytuje. Vďaka svojmu zloženiu napomáha tvorbe zdravého bývania a podieľa sa na budovaní trvalo udržateľného rozvoja. K výrobe dosiek sa používajú čisto len prírodné materiály. Dôležité je však taktiež šetrenie zdrojov pri samotnej výrobe, kedy sa využíva takmer 80% recyklovaných materiálov.

Kategória: Pero-drážka
Späť do obchodu