Durelis Populair RH, hr. 25mm

Rozmer: 2500x1250 mm

Hrúbka: 25 mm

Plocha: 3,125 m2

€68

Durélis Populair® je stavebná konštrukčná doska pozostávajúca z mikro dyhy kombinovanej s drevenými trieskami, ktoré sú uložené do všetkých smerov v troch vrstvách. Je navrhnutá na nosné účely. Technológia výroby zaručuje výborné pevnostné vlastnosti a to tak, ako v pozdĺžnej osi tak aj v priečnej. Doska je vhodná aj pre externé aplikácie vystavené veľkej vlhkosti, ktorá sa na staveniskách často vyskytuje. Vďaka svojmu zloženiu napomáha tvorbe zdravého bývania a podieľa sa na budovaní trvalo udržateľného rozvoja. K výrobe dosiek sa používajú čisto len prírodné materiály. Dôležité je však taktiež šetrenie zdrojov pri samotnej výrobe, kedy sa využíva takmer 80% recyklovaných materiálov.

Kategória: Rovná hrana 2500x1250
Späť do obchodu